Σκοπός της εταιρίας μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των σύγχρονων κτιριακών αναγκών
Service
Πυρασφάλεια
Αδειοδότηση επιχειρήσεων- κατοικιών
Λειτουργική διαχείριση κτιρίων Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
H "Αντλιοτεχνική" αναλαμβάνει υπεύθυνα την:
  • Εκπόνηση μελετών πυρασφάλειας-πυρόσβεσης για την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ) και έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας.
  • Σύνταξη μελετών ηλεκτροδότησης, φυσικού αερίου, υποβολή και διεκπεραίωση φακέλου για σύνδεση με το αντίστοιχο δίκτυο.
  • Σύνταξη και διεκπεραίωση φακέλου ανελκυστήρα.
  • Σύνταξη και διεκπεραίωση μελετών ενεργειακού οφέλους και εγκατάστασης φωτοβολταικών συστημάτων, γεωθερμίας, αντλιών θερμότητας, συστημάτων ήπιας οικολογικής ψύξης – θέρμανσης κλπ.
  • Εκπόνηση μελετών για τη σύνταξη φακέλου αδειοδότησης επιχειρήσεων από την νομαρχεία και το αντίστοιχο υπουργείο.
  • Ανανέωση αδειών λειτουργίας υφιστάμενων μονάδων.

 
Εταιρία
Προφίλ
Ανθρώπινο δυναμικό
Υπηρεσίες
Service
Πυρασφάλεια
Αδειοδότηση επιχειρήσεων - κατοικιών
Λειτουργική διαχείρισης κτιρίων
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
Λύσεις
Ύδρευση
Πυρόσβεση
Πυρανίχνευση
Άντληση λυμμάτων ακαθάρτων
KNX
Πελάτες
Πυροσβεστικά συγκροτήματα
Διάφορα
Ενημέρωση
Downloads
FAQ
Χρήσιμα links
Επικοινωνία
Τεχνική Εταιρία
Αλαμάνας 12 & Αλικαρνασσού
104 41 Κολωνός - Αθήνα
Τηλ.: 210-5133792
Fax: 210-5149788
patargias@antliotechniki.gr


copyright 2012
Όροι Χρήσης
Programming & Design by
Alexia Panagopoulou