Σκοπός της εταιρίας μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των σύγχρονων κτιριακών αναγκών
Service
Πυρασφάλεια
Αδειοδότηση επιχειρήσεων- κατοικιών
Λειτουργική διαχείριση κτιρίων Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Η «Αντλιοτεχνική» εξειδικεύεται στην αποκατάσταση βλαβών και στην συντήρηση του εξής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού:
 • αντλίες
 • πιεστικά συγκροτήματα
 • πυροσβεστικά συγκροτήματα
 • δίκτυα ύδρευσης- αποχέτευσης
 • αντλίες λυμάτων
 • συστήματα πυρασφαλείας
Με γνώμονα πάντα την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, επίβλεψης, ελέγχου και επισκευής για τον παραπάνω εξοπλισμό. Προτείνουμε και ακολουθούμε συμβόλαια προληπτικής συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού ώστε να μπορούμε οργανωμένα να καλύπτουμε και τις πιο απαιτητικές περιπτώσεις άμεσης επέμβασης.
Η ανάγκη προληπτικής συντήρησης έχει σήμερα αναγνωριστεί ευρέως. Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή ενός προγράμματος προληπτικής συντήρησης για τον εξοπλισμό σας είναι τα εξής:
 • Μειωμένος κίνδυνος διακοπής λειτουργίας
 • Μειωμένο κόστος λειτουργίας - Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
 • Αύξηση της αποδοτικότητας
 • Άμεσος χρόνος απόκρισης σε κάθε πρόβλημα και μειωμένος χρόνος αποκατάστασης της λειτουργίας
 • Μειωμένο κόστος συντήρησης - αυξημένο επίπεδο άνεσης για τον χρήστη του κτιρίου
 • Απόκτηση γνώσης για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας κάθε κτιρίου – άμεση απόκριση σε κάθε πρόβλημα και ανάγκη
Διαθέτουμε μεγάλο εύρος προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης, προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες σας.
Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό μας, η πολυετής πείρα μας καθώς και η προσήλωση μας στην άμεση και άριστη τεχνική εξυπηρέτηση των πελατών μας, μας έχει αναδείξει στον πλέον αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών σε αντλητικά, πυροσβεστικά συγκροτήματα.
Εταιρία
Προφίλ
Ανθρώπινο δυναμικό
Υπηρεσίες
Service
Πυρασφάλεια
Αδειοδότηση επιχειρήσεων - κατοικιών
Λειτουργική διαχείρισης κτιρίων
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
Λύσεις
Ύδρευση
Πυρόσβεση
Πυρανίχνευση
Άντληση λυμμάτων ακαθάρτων
KNX
Πελάτες
Πυροσβεστικά συγκροτήματα
Διάφορα
Ενημέρωση
Downloads
FAQ
Χρήσιμα links
Επικοινωνία
Τεχνική Εταιρία
Αλαμάνας 12 & Αλικαρνασσού
104 41 Κολωνός - Αθήνα
Τηλ.: 210-5133792
Fax: 210-5149788
patargias@antliotechniki.gr


copyright 2012
Όροι Χρήσης
Programming & Design by
Alexia Panagopoulou