Χρήσιμοι ιστοτόποι στο διαδίκτυο.

Downloads
Faq
Χρήσιμα links

Πυρόσβεση-Πυρασφάλεια
Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας
http://www.fireservice.gr
Πυροσβεστικό Σώμα, Πυροπροστασία
http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia.csp

Οργανισμοί, Φορείς, Ινστιτούτα
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME
Eλληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
http://www.elot.gr/default.aspx
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
http://www.elinyae.gr
Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
http://www.tsmede.eu
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων
http://www.psdmh.gr/site/
Πανελλαδικό Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών
http://www.somtechnik.gr/
ASHRAE
http://www.ashrae.org/
ASHRAE Ελληνικό Παράρτημα
http://www.ashrae.gr/
KNX Association
http://www.knx.org/
Περιφέρεια Αττικής
http://www.patt.gov.gr/main/
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013
www.espa.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
http://www.ypeka.gr/
Εθνικό Δίκτυο Πληροφορίων Περιβάλλοντος
http://www.e-per.gr/
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια (Ε.Π.Σ.Ε.)
http://195.251.42.2/cgi-bin/nisehist.sh
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
www.cres.gr/
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων
http://www.buildingcert.gr/
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
http://www.iok.gr/

Βιβλιοθήκες
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη
http://www.lib.ntua.gr/
Βιβλιοθήκη ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
http://147.102.210.209/cgi-bin-EL/egwcgi/egwirtcl/targets.egw
Βιβλιοθήκη ΤΕΕ
http://opac.tee.gr/OPAC.html

Site και φόρουμ για μηχανικούς
http://www.michanikos.gr/
http://www.monachos.gr/forum/
http://www.engineer-tools.gr/
http://www.eevl.ac.uk/
http://www.eng-tips.com/
http://www.pipingguide.net/
http://www.engineering.gr/
http://www.michanikos-online.gr/
http://emichanikos.gr/
http://www.e-inspector.gr/forum/

Δωρεάν ή Ανοιχτό Λογισμικό και Εργαλεία για Μηχανικούς
http://www.freebyte.com/cad/
http://meshlab.sourceforge.net/
http://open-workbench.en.softonic.com/
http://www.openoffice.org/download/index.html
http://www.osalt.com/education-and-science
http://www.epa.gov/NRMRL/wswrd/dw/epanet.html#downloads
http://water.usgs.gov/software/
http://www.epa.gov/nrmrl/wswrd/wq/
http://www.freewarefiles.com/category_3_34.html
http://www.pi.gr/ptools/_frames.htm

Τεχνικά Περιοδικά
http://www.technicalreview.gr
http://www.texnikanea.gr/
http://www.thermoydravlikos.gr/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.jestr.org/
http://www.tekdotiki.gr/
http://buildinggreen.gr/
http://www.drink-water-eng-sci.net/
http://www.benthamscience.com/open/tohydj/
http://www.hindawi.com/journals/ame/
http://www.jafmonline.net/
http://www.benthamscience.com/open/tomej/index.htm
http://thermalscience.vinca.rs/

Ε-classes
http://www.openeclass.org/
https://mycourses.ntua.gr/
http://ocw.mit.edu/courses/
https://eclass.meng.auth.gr/
http://greekengineers.pbworks.com

e- books
http://www.cres.gr/kape/education/web_dynitikoi%20xristes.pdf
http://library.tee.gr/digital/books_notee/
http://vlib.org/Engineering

Εκδόσεις
http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=66
www.fountasbooks.gr

Νομοθεσία
http://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=52&Itemid=188
http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=27

Παρόλο που καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να διατηρούμε τον παραπάνω κατάλογο ενημερωμένο, πιθάνως κάποιος σύνδεσμος να μην λειτουργεί πια. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο σφάλμα μην διστάσετε να μας ενημερώσετε. Επίσης περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις και παρατηρήσεις.
Εταιρία
Προφίλ
Ανθρώπινο δυναμικό
Υπηρεσίες
Service
Πυρασφάλεια
Αδειοδότηση επιχειρήσεων - κατοικιών
Λειτουργική διαχείρισης κτιρίων
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
Λύσεις
Ύδρευση
Πυρόσβεση
Πυρανίχνευση
Άντληση λυμμάτων ακαθάρτων
KNX


Πελάτες
Πυροσβεστικά συγκροτήματα
Διάφορα
Ενημέρωση
Downloads
FAQ
Χρήσιμα links
Επικοινωνία
Τεχνική Εταιρία
Αλαμάνας 12 & Αλικαρνασσού
104 41 Κολωνός - Αθήνα
Τηλ.: 210-5133792
Fax: 210-5149788
patargias@antliotechniki.gr


copyright 2012
Όροι Χρήσης
Programming & Design by
Alexia Panagopoulou