Στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε χρήσιμα αρχεία για την ενημέρωση σας.
Downloads
Faq
Χρήσιμα links
Ενεργειακά θέματα

DIRECTIVE 200291EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων»

Εγκύκλιος «Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)»

Νόμος 3661 2008 (ΦΕΚ 89 Α 2010) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις»

Οδηγός για εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες

Θέματα Πυρασφάλειας

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων

Πυρ.Διατ. 8γ 2007 - Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ αριθμ. 1 1978, 8 1997, 8α 2002 και 8β 2004 Πυροσβεστικών διατάξεων

Υ.Α. 1782 63 2010 - Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού

Πυρ.Διατ. 13α 2010 - Τροποποίηση της υπ αριθ. 13 2008 Πυροσβεστικής διάταξης «περί καθορισμού της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασία

Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 12/2007 και 12α/2008 Πυροσβεστικών Διατάξεων»

 
Εταιρία
Προφίλ
Ανθρώπινο δυναμικό
Υπηρεσίες
Service
Πυρασφάλεια
Αδειοδότηση επιχειρήσεων - κατοικιών
Λειτουργική διαχείρισης κτιρίων
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
Λύσεις
Ύδρευση
Πυρόσβεση
Πυρανίχνευση
Άντληση λυμμάτων ακαθάρτων
KNX


Πελάτες
Πυροσβεστικά συγκροτήματα
Διάφορα
Ενημέρωση
Downloads
FAQ
Χρήσιμα links
Επικοινωνία
Τεχνική Εταιρία
Αλαμάνας 12 & Αλικαρνασσού
104 41 Κολωνός - Αθήνα
Τηλ.: 210-5133792
Fax: 210-5149788
patargias@antliotechniki.gr


copyright 2012
Όροι Χρήσης
Programming & Design by
Alexia Panagopoulou