Σκοπός της εταιρίας μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των σύγχρονων κτιριακών αναγκών
Service
Πυρασφάλεια
Αδειοδότηση επιχειρήσεων- κατοικιών
Λειτουργική διαχείριση κτιρίων Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Η "Αντλιοτεχνική" αναλαμβάνει την λειτουργική διαχείριση κτιρίων σχετικά με την επίβλεψη της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, την παροχή τεχνικής υποστήριξης, την προληπτική και επεμβατική συντήρηση, την ενεργειακή διαχείριση του κτιρίου καθώς και την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης ή επέκτασης εξοπλισμού.

Προληπτική και επεμβατική συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίου:
 • Δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης
 • Πιεστικά/αντλητικά συγκροτήματα
 • Πυροσβεστικό συγκρότημα και πυροσβεστικό δίκτυο, πυροσβεστικές φωλεές και πυροσβεστήρες
 • Πυρανίχνευση, κατάσβεση
 • Κλιματισμός, θέρμανση
 • Ανελκυστήρες
Τα οφέλη από την προληπτική συντήρηση του H/Μ εξοπλισμού ενός κτιρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
 • Αυξημένη απόδοση και συνεπώς μειωμένη κατανάλωση ενέργειας – μείωση κόστους λειτουργίας.
 • Μειωμένο κόστος συντήρησης.
 • Μειωμένος κίνδυνος βλάβης/διακοπής λειτουργίας.
 • Αυξημένο επίπεδο άνεσης για τον χρήστη του κτιρίου.
 • Απόκτηση γνώσης για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας κάθε κτιρίου – άμεση και αποτελεσματική απόκριση σε κάθε βλάβη.
Βελτιστοποίηση λειτουργίας Η/Μ εγκατάστασεων – Εξοικονόμηση ενέργειας

(βλέπε την κατηγορία ενεργειακή απόδοση κτιρίων στην σελίδα downloads)

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων οφείλεται στην παλαιότητά τους, την ελλιπή ή ανύπαρκτη πολλές φορές συντήρηση τους και  την μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά.

Η"Αντλιοτεχνική"αναλαμβάνει την ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων καθώς και την εκπόνηση μελετών εξοικονόμησης - ανάκτησης ενέργειας.

Ενεργειακή διαχείριση κτιρίου: μία συστηματική, οργανωμένη και συνεχής δραστηριότητα που αποτελείται από ένα προγραμματισμένο σύνολο διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών δράσεων.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος ορθής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού του κτιρίου,  όπως κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης , αντλίες, πιεστικά, φωτισμός και διενέργεια περιοδικών συντηρήσεων και επεμβάσεων με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία τους.
 • Συλλογή στοιχείων για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλου καυσίμου.
 • Τήρηση βάσης δεδομένων για τις ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου.
 • Ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης με  βάση την λειτουργία του κτιρίου και εντοπισμός  των πεδίων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
 • Σύνταξη ετήσιας συνοπτικής έκθεσης ενεργειακής καταγραφής και ελέγχου στον ιδιοκτήτη του κτιρίου.
 • Καθορισμός και προγραμματισμός των τεχνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των προτεινόμενων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.
Η μελέτη εξοικονόμησης - ανάκτησης ενέργειας σε ένα υφιστάμενο κτίριο πραγματοποιείται με σκοπό μέσω της ανάλυσης των ενεργειακών χαρακτηριστικών και του τρόπου λειτουργίας του κτιρίου να οδηγήσει σε μια σειρά από παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να αφορούν:
 • Την ορθολογική χρήση του Η/Μ εξοπλισμού του κτιρίου (όπως εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ζεστού νερού και των ηλεκτρικών συσκευών)
 • Την τροποποίηση ή ανανέωση των πλέον ενεργοβόρων στοιχείων
 • Το κτιριακό κέλυφος του κτιρίου (π.χ. θερμομόνωση, ηλιακά συστήματα)
 • Τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου (π.χ. χρήση βλάστησης)
 • Την σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας
Συστήματα αυτοματισμού κτιρίων

Η επίδραση των αυτοματισμών στην λειτουργία ενός κτιρίου και στην ενεργειακή απόδοση του είναι πολύ σημαντική (βλέπε πρότυπο ΕΝ15232).
Ακόμη και σε ένα υφιστάμενο κτίριο η προσθήκη αυτοματισμών έχει μεγάλη επίδραση στην εξοικονόμηση ενέργειας, πέρα φυσικά από την αυξημένη άνεση που προσφέρει στον χρήστη.
Τα συστήματα αυτοματισμού κτιρίου αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία που περιλαμβάνει από απλά αυτόνομα συστήματα ελέγχου ως και ολοκληρωμένα Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου Building Management Systems - BMS.
Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι  όλες οι δράσεις που προσφέρουμε σχετικά με την λειτουργική διαχείριση και την εξοικονόμηση ενέργειας ενός κτιρίου οδήγουν σε σημαντικά οφέλη για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.
Ελάτε σε εμάς για να σχεδιάσουμε και να εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα λειτουργικής και ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου σας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.
Εταιρία
Προφίλ
Ανθρώπινο δυναμικό
Υπηρεσίες
Service
Πυρασφάλεια
Αδειοδότηση επιχειρήσεων - κατοικιών
Λειτουργική διαχείρισης κτιρίων
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
Λύσεις
Ύδρευση
Πυρόσβεση
Πυρανίχνευση
Άντληση λυμμάτων ακαθάρτων
KNX
Πελάτες
Πυροσβεστικά συγκροτήματα
Διάφορα
Ενημέρωση
Downloads
FAQ
Χρήσιμα links
Επικοινωνία
Τεχνική Εταιρία
Αλαμάνας 12 & Αλικαρνασσού
104 41 Κολωνός - Αθήνα
Τηλ.: 210-5133792
Fax: 210-5149788
patargias@antliotechniki.gr


copyright 2012
Όροι Χρήσης
Programming & Design by
Alexia Panagopoulou